Arnt Even Bøe

boeA

Bøe er en av landets mest erfarne olje- og energijournalister. Bøe la flere tiår av yrkeskarrieren til Stavanger Aftenblad, hvor han også hadde ledende redaksjonelle stillinger som kommentator og lederskribent. Han er forfatter av boka «Time is Money» hvor han lar alle de gjenlevende statlige oljepionerne fortelle med egne ord hva som skjedde da det norske oljeregimet ble etablert mellom 1962 og 1972. Boka dokumenterer hvordan noen få fikk legge grunnlaget for den suksessrike norske modellen i en næring de færreste hadde peiling på.

Foredrag

Arnt Even Bøe holdt et inspirerende og interessant foredrag om det norske oljeeventyret fra før begynnelsen. Gjennom foredraget fikk passasjerene kjennskap til hvem som la grunnlaget for og selve oppbyggingen av den Norske olje- og gassnæringen.